Najbolja ekipa 2018. godine je - Heapspace Najbolji teambuilding 2018. godine je - Matrixon, Lisabon Najbolja radna atmosfera 2018. godine je - Enter Zagreb Najbolji poslovni partner 2018. godine je - Borovac i Bence Najbolji šef 2018. godine je - Igor Rakvin,...

read more