GODIŠNJA NAGRADA

LOL Award

Nagrada za najbolji event

Nagrada za NAJ event!

Natječaj će biti otvoren u ožujku 2023.!

Cilj LOL Awarda je promocija evenata i event industrije!

Na LOL Award mogu se prijaviti pojedinci, kompanije, organizacije, agencije, udruge i mediji koji djeluju na području Republike Hrvatske i organiziraju događaje. Na LOL Award se mogu prijaviti svi događaji (eventi) nastali u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. Pod eventom se podrazumijevaju svi live, virtualni i hibridni eventi neovisno o svojoj tematici i veličini.

Kako bi neki event pobijedio, on mora zadovoljiti kriterije tročlanog žirija. Prijavljeni događaji (eventi) vrednovat će se prema četiri kriterija pri čemu za svaki pojedini kriterij prijavljeni mogu ostvariti minimalno 1 bod i maksimalno 5 bodova:

  • Kriterij originalnosti: eventi koji nisu reciklirali već viđene i postojeće ideje
  • Kriterij kreativnosti: eventi koji su drugačiji od uobičajenih, posebni i uzbudljivi, osobito nova, domišljata, neočekivana i inovativna kreativna rješenja
  • Kriterij relevantnosti: eventi koji su relevantni i donose vrijednost području u kojem event djeluje, uvjerljivi i relevantni ciljnoj skupini
  • Kriterij efikasnosti: ostvareni komunikacijski, marketinški i poslovni ciljevi/rezultati, feedback publike i sudionika

Sva pitanja vezana na LOL Award možete postaviti isključivo na awards@lol.hr

Proglašenje i službena dodjela nagrade najboljem eventu održat će se na eventfestu!