1.  Najbolja ekipa 2018. godine je – Heapspace
  2. Najbolji teambuilding 2018. godine je – Matrixon, Lisabon
  3. Najbolja radna atmosfera 2018. godine je – Enter Zagreb
  4. Najbolji poslovni partner 2018. godine je – Borovac i Bence
  5. Najbolji šef 2018. godine je – Igor Rakvin, T-com