LOL Award 2018.

   Najbolja ekipa 2018. godine je – Heapspace Najbolji teambuilding 2018. godine je – Matrixon, Lisabon Najbolja radna atmosfera 2018. godine je – Enter Zagreb Najbolji poslovni partner 2018. godine je – Borovac i Bence Najbolji šef 2018....